Ankieta
Dostępność biura obsługi klienta (godziny pracy).
na 1 na 2 na 3 na 4 na 5
Wiedzę i kompetencje pracowników obsługujących klientów.
na 1 na 2 na 3 na 4 na 5
Terminowość załatwienia sprawy
na 1 na 2 na 3 na 4 na 5
Sposób rozpatrzenia reklamacji/Zaangażowanie i gotowość do poszukiwania rozwiązań powstałych problemów
na 1 na 2 na 3 na 4 na 5
Terminowość realizacji usług
na 1 na 2 na 3 na 4 na 5
Czas reakcji na dodatkowe zgłoszenie odbioru odpadów
na 1 na 2 na 3 na 4 na 5
Czas reakcji na odbiór odpadów wystawionych nieterminowo (w przypadku gdy klient nie wystawił kosza z odpadami wg obowiązującego harmonogramu)
na 1 na 2 na 3 na 4 na 5
System informowania o terminach odbioru odpadów
na 1 na 2 na 3 na 4 na 5
Zachowanie osób wykonujących usługę
na 1 na 2 na 3 na 4 na 5
Terminowość realizacji usług
na 1 na 2 na 3 na 4 na 5
Czas reakcji (szybkość reakcji od zgłoszenia zlecenia do realizacji)
na 1 na 2 na 3 na 4 na 5
Zachowanie osób wykonujących usługę
na 1 na 2 na 3 na 4 na 5
na 1 na 2 na 3 na 4 na 5
usługa jest droga i muszę z odpadami postępować inaczej (spalać, kompostować, oddawać na karmę dla zwierząt)
postępuję z nimi inaczej ale zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami w gminie
Przedsiębiorstwo odbiera tylko niektóre odpady komunalne
mam inne powody
tak nie
to dla mnie nie jest istotne
nie mam pojemników/worków w mieszkaniu
brak mi czasu
nie mam odpowiedniego nawyku
mam za mało odpadów aby je selekcjonować
spalam odpady gdyż to wszystko są przedmioty palne
mam daleko do pojemników przed budynkiem
nie wiem o potrzebie selekcjonowania odpadów
mam inne powody
wiek do 25 lat
25-50 lat
powyżej 50 lat
mieszkam w domu jednorodzinnym
gospodarstwie rolnym
budynku wielorodzinnym
liczba osób mieszkających w moim gospodarstwie domowym 1-3
4-6
powyżej 6