Decyzja z dnia 05.05.2014 r.
Zezwolenie na transport odpadów z dnia 05.05.2014 r.
Decyzja z dnia 30.04.2014 r.
Decyzja z dnia 30.04.2014 r. w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
Decyzja z dnia 31.05.2010 r.
Decyzja z dnia 31.05.2010 r. dotycząca odbioru odpadów budowlanych zawierających elementy niebezpieczne typu azbest.
Decyzja z dnia 15.04.2009 r.
Decyzja z dnia 15.04.2009 r. dotycząca odbioru zużytego sprzętu elektronicznego.