2013/06/27
Z.U.K. HAK realizuje zadanie

Zakup i montaż linii do przesiewania odpadów komunalnych zmieszanych dla Z.U.K. HAK Stanisław Burczyński w Piotrkowie Tryb. przy ul. Orlej 4