Logo

Festyn osiedlowy

EkoFESTYN plenerowy dla dzieci i rdziców. ...

Z.U.K. HAK realizuje zadanie

Zakup i montaż linii do przesiewania odpadów komunalnych zmieszanych dla Z.U.K. HAK Sta...
Zobacz galeriďż˝

Zakład Usług Komunalnych
„HAK” Stanisław Burczyński
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Próchnika 25


NIP: 771-106-45-87
REGON: 591778799


tel/fax : +48 44 649-34-84
tel.: +48 44 649-96-84


e-mail: hak@hak.net.pl
www.hak.net.pl

 W marcu 2011 r. nasz System Zarządzania Jakością i Środowiskiem został poddany ocenie przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną ISOQAR, która sprawdziła zgodność systemu z wymaganiami norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

W wyniku pozytywnej oceny nasza firma została 22.03.2011 r. uhonorowana certyfikatem ISO nr 9272 w zakresie: „Usługi w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych i przemysłowych, sortowania tych odpadów oraz handel surowcami wtórnymi”.

W roku 2014 i 2017 podczas auditów recertyfikacyjnych ponownie poddano naszą Firmę ocenie dot. zgodności działania systemów ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2008. Otrzymaliśmy ocenę pozytywną a efektem jest otrzymanie kolejnych certyfikatów. 

Certyfikaty:

ISO 9001:2008 wersja języku polskim

ISO 9001:2008 wersja w języku angielskim

ISO 14001:2008 wersja języku polskim

ISO 14001:2008 wersja w języku angielskim