Zakład Usług Komunalnych „HAK” S. Burczyński działa na rynku lokalnym od 1992 r.  Początkowo zakres usług obejmował wyłącznie  odbiór odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych. Od 2003 r. rozszerzyliśmy swoją działalność o odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. W późniejszych latach wyspecjalizowaliśmy się we wdrażaniu systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenach gmin miejskich i wiejskich. Obecnie posiadamy ok. 10 tys. klientów indywidualnych i gospodarczych na terenie środkowej Polski.

Dążąc do utrzymania stabilnej pozycji na rynku lokalnym, kierujemy się przede wszystkim zadowoleniem Klienta oraz zrównoważonym i ekologicznym rozwojem naszej Firmy.

Priorytety jakimi się kierujemy w naszej Firmie to:

  1. Solidność i wysoka jakość świadczonych usług.
  2. Satysfakcja Klienta na wszystkich etapach współpracy.
  3. Stałe podnoszenie kompetencji pracowników oraz doskonalenie organizacji pracy.
  4. Doskonalenie metod gospodarowania odpadami.
  5. Kształtowanie proekologicznych postaw wśród naszych klientów.