Odbiór odpadów komunalnych

W odbiorze odpadów komunalnych specjalizujemy się już od 15 lat. Pogłębianie wiedzy i doświadczenia, owocują ciągłym wzrostem liczby obsługiwanych klientów.

Teren obsługiwany przez naszą firmę to głównie woj. łódzkie i mazowieckie.

Obsługujemy przedsiębiorstwa, firmy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz posesje prywatne.

Odbiór odpadów komunalnych jest zgodny  z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. (z późniejszymi zm.), a także z indywidualnymi regulaminami utrzymania porządku i czystości w danej Gminie.

Zbiórkę odpadów komunalnych prowadzimy w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l oraz kontenerach o pojemności od 5 m3 do 30 m3, a także w prasokontenerach o poj. 28 m3.

 

 

Dokładamy wszelkich starań, aby wykonywane przez nas usługi satysfakcjonowały na każdym poziomie naszych Klientów.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (z późniejszymi zm.), przy odbiorze odpadów komunalnych gwarantujemy odbiór odpadów posegregowanych /selektywnie gromadzonych/ w innych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach (firmy i przedsiębiorstwa) oraz w workach (klienci indywidualni).

Stwarzamy również możliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych. Termin takich odbiorów nasi klienci mogą ustalić telefonicznie, bądź zgodnie z Umową odbywa się on dwa razy w roku.

 

Aktualny termin odbioru odpadów sprawdzisz TUTAJ!

 

Masz pytanie napisz:

Obsługa prywatnych posesji -  m.wyban@hak.net.pl;

Obsługa przedsiębiorstw - marta.piechocka@hak.net.pl

- powrót do naszej oferty