Odpady budowlane

Wychodząc na przeciw potrzebom klienta oferujemy również wywóz gruzu oraz odpadów budowlanych. Dysponujemy specjalistycznymi samochodami z urządzeniami do odbioru kontenerów, które podstawiamy naszym klientom pod wskazany adres.

Gruz i odpady budowlane to odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Zaliczamy do nich:

odpady z betonu oraz gruz z remontów i rozbiórek
gruz ceglany
zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych
wybrakowane odpady ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana
usunięte tynki, okleiny i tapety
drewno
materiały izolacyjne - z wykluczeniem materiałów zawierajacych AZBEST
  materiały konstrukcyjne zawierające gips
  papa, wełna mineralna, styropian - te odpady wyceniamy indywidualnie

Usługi wywozu odpadów budowlanych i gruzu wykonywane są zarówno dla klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

W celu zlecenia podstawienia kontenera prosimy o skontaktowanie się osobiście z naszym Biurem Obsługi Klienta, poprzez formularz kontaktowy, lub wysyłając do nas zlecenie.

 - powrót do naszej oferty