Certyfikaty ISO

W marcu 2011 r. nasz System Zarządzania Jakością i Środowiskiem został poddany ocenie przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną ISOQAR, która sprawdziła zgodność systemu z wymaganiami norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

W wyniku pozytywnej oceny nasza firma została 22.03.2011 r. uhonorowana certyfikatem ISO nr 9272 w zakresie: „Usługi w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych i przemysłowych, sortowania tych odpadów oraz handel surowcami wtórnymi”.

W roku 2014 i 2017 podczas auditów recertyfikacyjnych ponownie poddano naszą Firmę ocenie dot. zgodności działania systemów ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2008. Otrzymaliśmy ocenę pozytywną a efektem jest otrzymanie kolejnych certyfikatów.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =