Zasady segregacji

Zasady segregacji

PAPIER I TEKTURA

- niebieskie pojemniki, niebieskie worki lub pojemniki z napisem papier.
 

WRZUCAMY: opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.

NIE  WRZUCAMY: papier powlekany folią i kalkę, zabrudzony i tłusty papier, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).TWORZYWA SZTUCZNE, METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

- żółte pojemniki, żółte worki lub pojemniki z napisem plastik, tworzywa sztuczne, metal


Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

WRZUCAMY: butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian opakowaniowy, puszki po napojach, sokach, puszki stalowe po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach - wielomateria- łowe odpady opakowaniowe, zabawki bez elementów elektroniki.

NIE WRZUCAMY: strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, nie opróżnio- ne opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne), styropian budowlany, zabawki z elektroniką.

 


OPAKOWANIA ZE SZKŁA

- zielone pojemniki, zielone worki lub pojemniki z napisem szkło.


WRZUCAMY: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, wolne od zanieczyszczeń metalami, butelki po napo- jach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY: szkło stołowe – żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra witraże, fajans i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek i w całości ze względów bezpieczeństwa.

 


ODPADY BIODEGRADOWALNE, W TYM ZIELONE

- brązowe pojemniki, brązowe worki lub pojemniki z napisem BIOODPADY.


WRZUCAMY: gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce, warzywa itp.

NIE WRZUCAMY: kości zwierząt, mięso i padlina zwierząt, olej jadalny, drewno impregnowane, płyty wiórowe i MDF, leki, odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH

- pojemniki grafitowe.


WRZUCAMY: pozostałości, których nie gromadzimy w workach .

NIE WRZUCAMY: wielkogabarytów, sprzętu elektrycznego, odpadów budowlanych, baterii, akumulatorów, lekarstw, opon, odpadów niebezpiecznych. .POPIÓŁ Z DOMOWYCH PALENISK

- worki szare.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =