Sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają liczne obowiązki z zakresu ochrony środowiska. Jednym z nich jest obowiązek składania sprawozdań środowiskowych. Co warto wiedzieć o tych sprawozdaniach?


Rachunkowość środowiskowa. Rodzaje sprawozdań środowiskowych


Rolą rachunkowości środowiskowej jest także dostarczenie informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z innych przepisów, wśród których wymienić można różnego rodzaju regulacje „środowiskowe” obligujące do sporządzania szeregu sprawozdań i innych dokumentów. Różnorodność tego typu raportów oraz fakt, że dotyczą różnych wskazanych w przepisach grup jednostek, nie daje możliwości wymienienia wszystkich z nich. Do najważniejszych sprawozdań, jakie muszą składać przedsiębiorcy należą:

1. Sprawozdanie „odpadowe” – są to roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami; każde przedsiębiorstwo, którego dotyczy obowiązek ich sporządzania jest zobowiązane do składania tego typu raportów do właściwego Urzędu Marszałkowskiego raz w roku do 15 marca.

2. Sprawozdanie z korzystania ze środowiska – składane do Urzędu Marszałkowskiego raz do roku (do końca marca, za poprzedni rok kalendarzowy); dotyczy ono w szczególności takich zagadnień korzystania ze środowiska, jak: emisja gazów i pyłów oraz składowanie odpadów; na podstawie tych sprawozdań oblicza się tzw. opłatę środowiskową.

3.  Raport KOBIZE – jest składane w formie elektronicznej do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) raz w roku (do końca lutego), osobno dla każdego zakładu przedsiębiorstwa.


Kogo dotyczy sprawozdanie środowiskowe?


Zobowiązani do corocznego składania sprawozdania środowiskowego są zarówno polscy, jak i zagraniczni przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki edukacyjne oraz instytucje i jednostki zarządzające infrastrukturą publiczną (np. przestrzenią miejską).

Obowiązek ten może dotyczyć również osób fizycznych, jeżeli:

  • wykonują zawód medyczny w ramach praktyki specjalistycznej lub indywidualnej,
  • korzystają ze środowiska w zakresie wymagającym pozwolenia,
  • prowadzą działalność wytwórczą w takich obszarach jak hodowla zwierząt, leśnictwo, ogrodnictwo, uprawy rolne, warzywnictwo lub rybactwo śródlądowe.


Wprowadzanie do atmosfery pyłów lub gazów może nastąpić m.in. w przypadku tych podmiotów, które:

  • spalają paliwa w pojazdach z silnikiem spalinowym,
  • prowadzą stacje paliw,
  • korzystają z kotłowni,
  • zajmują się hodowlą drobiu,
  • prowadzą działalność z wykorzystaniem tego typu procesów technologicznych jak lakierowanie, wędzenie, spawanie czy malowanie.

Jeżeli nie są Państwo pewni, czy powinni robić sprawozdania środowiskowe, to proszę się z nami skontaktować. Na pewno rozwiejemy wszelkie wątpliwości oraz pomożemy Państwu.


Kontakt:
 

Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński


Dział Ochrony Środowiska

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Próchnika 25

  783 700 760
  783 700 758
 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =